FormatFactory 5.12.1.0

FormatFactory 5.12.1.0

Free Time – 99,6MB – Shareware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 160 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Nhà máy định dạng là một giải pháp tổng thể cho chuyển đổi video, âm thanh và hình ảnh. Nhà máy sản xuất định dạng hỗ trợ rất nhiều video và định dạng âm thanh và hình ảnh chuyển đổi chúng để phổ biến các định dạng. Nhà máy định dạng bao gồm một công cụ chuyển đổi phương tiện truyền thông mạnh mẽ trong nội bộ để bạn có thể chuyển đổi phương tiện truyền thông tập tin với tốc độ rất nhanh. Hỗ trợ iPhone, iPod phương tiện truyền thông tập tin. Tất cả sang 3GP, MP4, AVI, MPG, FLV tất cả sang MP3, WMA, OGG, AAC, WAV tất cả để JPG, PNG, BMP, GIF, TIF, PCX, ICO, TGA.

Tổng quan

FormatFactory là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Free Time.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.074 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FormatFactory là 5.12.1.0, phát hành vào ngày 19/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

FormatFactory đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 99,6MB.

Người sử dụng của FormatFactory đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FormatFactory!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 8.074 UpdateStar có FormatFactory cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Free Time
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản